Τι εν γκλυτσέα τούση νύφτα τ’ εν ώρια ίβω ε πλώνω πεντσέοτα σε σένα,
εις τη φενέστρα α την αγάπη μου της καρδιάς μου σου νύφτω τη πένα.
Σαλέντο, Καλαβρία, Κάτω Ιταλία

Το Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Τραγουδήματος [ΕΡ.Κ.Ε.Τ.] θα ασκήσει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που επισκέπτονται την ιστοσελίδα του. Αν το ΕΡ.Κ.Ε.Τ. προτίθεται να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από τους χρήστες του θα τους ειδοποιήσει για την πρόθεση του και θα ζητηθεί η απαραίτητη συγκατάθεσή τους. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά στοιχεία τους κατά τη συλλογή δεδομένων, το ΕΡ.Κ.Ε.Τ. εξασφαλίζει την ασφάλεια των επικοινωνιών ανάμεσα σε εσάς και των τεχνικών συστημάτων του ΕΡ.Κ.Ε.Τ. μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας Secure Socket Layer. Όλα τα εν λόγω δεδομένα θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά, να φυλάσσονται με ασφάλεια από ένα καλά οργανωμένο σύστημα ασφάλειας του δικτύου, και να χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς που συνδέονται με το ΕΡ.Κ.Ε.Τ..

Το κέντρο εξυπηρέτησης για την ιστοσελίδα μας βρίσκεται στην Ελλάδα. Οποιεσδήποτε αλλαγές προκύπτουν σε σχέση με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα διέπονται από τους ελληνικούς νόμους, και τα δικαστήρια που θα είναι αρμόδια για την επίλυση των διαφορών αυτών και βρίσκονται στην Αθήνα.

Η εν λόγω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 30 Ιουλίου 2010, αλλά μπορεί να αναθεωρείται από καιρό σε καιρό στο μέλλον.