Πολλοί ρωτούν να μάθουνε ίντα ‘ν’ οι μαντινάδες,
αγάπη, γνώση κι ομορφιά να λες με δυο αράδες.
Ιεράπετρα, Κρήτη

ΕΡ.Κ.Ε.Τ. - Προφίλ

Το Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Τραγουδήματος [ΕΡ.Κ.Ε.Τ.] αποτελεί την κοινή προσπάθεια συνεργασίας επιστημόνων, ερευνητών και καλλιτεχνών που ασχολούνται με το ελληνικό τραγούδημα. Είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικό με κύριους στόχους ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς, αρχειακούς και πολιτιστικούς.

Το ΕΡ.Κ.Ε.Τ. διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μελών του κάθε τέσσερα χρόνια. Μέλη του Ερευνητικού Κέντρου Ελληνικού Τραγουδήματος μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, Έλληνες ή αλλοδαποί, καθώς και φορείς σχετικοί με το επιστημονικό και ερευνητικό αντικείμενο και τους σκοπούς του Κέντρου. Τα τακτικά μέλη εκλέγονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από έγγραφη αίτησή τους, η οποία πρέπει να προσυπογράφεται από δύο τακτικά μέλη του Σωματείου και να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου μέλους. Την αίτηση εγγραφής μπορείτε να την κατεβάσετε σε μορφή doc ή pdf και να την αποστείλετε ηλεκτρονικώς στο erket-mail ή να την στείλετε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Τραγουδήματος, Γ. Βεντούρη 51γ, 15562 Χολαργός, Αθήνα. 

X

Right Click

No right click