Κοιμάτ’ ου νιος κοιμάτ’ η νια κοιμάτι του φιγγάρι,
κοιμάτι η Δάφνου μοναχιά σιμά στου μαραζιάρη.
Ρουμπλούκι, Ημαθία, Μακεδονία

ΕΡ.Κ.Ε.Τ. - Σκοπός

Η διαδικασία του τραγουδήματος είναι από τις σημαντικότερες μορφές της ανθρώπινης επικοινωνίας και έκφρασης. Το ΕΡ.Κ.Ε.Τ. ιδρύθηκε με σκοπό να προάγει την επιστημονική έρευνα και τη μελέτη σχετικά με το πολιτισμικό φαινόμενο του ελληνικού τραγουδήματος. Στους βασικούς στόχους του ΕΡ.Κ.Ε.Τ. είναι η ανάληψη και η διοργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνητικών αποστολών, που να σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη μελέτη του συγκεκριμένου πολιτισμικού φαινομένου. Η δημιουργία αρχείων που σχετίζονται με το ελληνικό τραγούδημα όπως: δισκογραφία, βιβλιοθήκη, ερευνητικές ηχητικές καταγραφές, φωτογραφίες και κινηματογραφικές ταινίες αποτελούν επίσης κύριους στόχους του ερευνητικού πλαισίου του ΕΡ.Κ.Ε.Τ..

Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΕΡ.Κ.Ε.Τ. πρωτεύοντα ρόλο έχει η διοργάνωση επιστημονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και διαλέξεων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του ελληνικού τραγουδήματος, καθώς επίσης και οι προσκλήσεις αναγνωρισμένων μουσικών ερμηνευτών και εκπαιδευτών, από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό, σχετιζόμενων με το αντικείμενο του ελληνικού τραγουδήματος για να συμμετέχουν σε διαλέξεις, master-classes, σεμινάρια και εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Κέντρο. Η σύσταση φωνητικών συνόλων που θα αποδίδουν τα διάφορα είδη ελληνικού τραγουδήματος, η εκπαίδευση και η επιμόρφωση μονωδών, καθώς και η διδασκαλία και η εφαρμογή φωνητικών τεχνικών αλλά και μουσικών-μουσικολογικών γνώσεων αποτελούν βασικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς του Κέντρου. Τέλος, προσφέρονται σεμιναριακά μαθήματα που αλληλεπιδρούν και συνεπικουρούν τη διαδικασία του τραγουδήματος (χορός, θέατρο, μουσικά όργανα).

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του το ΕΡ.Κ.Ε.Τ. έχει ως στόχους τη διοργάνωση φεστιβάλ, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων / παραστάσεων / παρουσιάσεων (π.χ. μουσικο-θεατρικές παραστάσεις, προβολές επιστημονικών ντοκιμαντέρ, εκθέσεις βιβλίων και μουσικών εκδόσεων κ.α.), τη συμμετοχή των μονωδών και των φωνητικών συνόλων του σε εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, φεστιβάλ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και τέλος στην έκδοση μουσικών και κινηματογραφικών παραγωγών.

X

Right Click

No right click