Άσπρο μου τριαντάφυλλο χλωρό κι ηκλάδεψά σε,
μέσα σε χίλιους εκατό ήρθα και διάλεξά σε.
Κάλυμνος, Δωδεκάνησα

 ΕΡ.Κ.Ε.Τ. - Σεμινάρια

Το ΕΡ.Κ.Ε.Τ. καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους διοργανώνει με εξειδικευμένους μόνιμους ή εξωτερικούς συνεργάτες του σεμινάρια και master-classes, τα οποία απευθύνονται στα μέλη του αλλά και σε όλους όσους εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον, τα οποία είναι σχετικά ή υποστηρίζουν τη θεματική του ελληνικού τραγουδήματος. 
Τα σεμιναριακού τύπου μαθήματα θα ανακοινώνονται επίσημα από την ιστοσελίδα του Κέντρου αλλά και από τα social-networks (facebook, twitter, linkedin) που είναι εγγεγραμμένο το Κέντρο τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τηv ημερομηνία πραγματοποίησής τους. Τα μέλη του Κέντρου θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.


 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ "ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΗΜΑΤΑ"

Σεμινάριο 1ο
Σινασός Καππαδοκίας
[εισηγητής: Κυριάκος Βλασιάδης]

Σάββατο 9 Μαρτίου 2013 // 5:00-9:00 μ.μ.

Seminaria-Sinasos

Περισσότερα...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ "ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΗΜΑΤΑ"

Seminaria---ellinon-tragoudimata-small

Το Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Τραγουδήματος οργανώνει τον σεμιναριακό κύκλο με τίτλο "Ελλήνων Τραγουδήματα". Στον εν λόγω κύκλο σεμιναρίων θα παρουσιάζονται τραγουδήματα συγκεκριμένων περιοχών. Οι εισηγητές θα επιλέγονται με κριτήρια το ερευνητικό τους έργο στην παρουσιαζόμενη περιοχή και την εντοπιότητά τους. Τα σεμινάρια θα υποστηρίζονται στους τομείς του τραγουδήματος, του χορευτικού δρωμένου και του ενδύματος από τους εξειδικευμένους ανά τομέα συνεργάτες του Φορέα. Για τον σχεδιασμό και την επιστημονική επιμέλεια των σεμιναρίων είναι υπεύθυνη η Βιβή Γ. Κανελλάτου.

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 210.6519697 / 693.6184806 & erket-mail

Περισσότερα...

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & MASTERCLASSES
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ & ΛΑΪΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ / ΧΟΡΟΥ / ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

seminaria-final

Το Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Τραγουδήματος σε συνεργασία με έγκριτους χοροδιδασκάλους οργανώνει για την περίοδο "Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2012" στα αντικείμενα του παραδοσιακού & λαϊκού τραγουδιού / χορού / ενδύματος καλοκαιρινά σεμινάρια & masterclasses.

Περισσότερα...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΚΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ & ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

με τη Μαρίνα Μέργου

Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή
10 - 12 Ιουνίου 2011

 

seminar_marina_mergou_2011.06

 

Το ΕΡ.Κ.Ε.Τ. οργανώνει 12ωρο βιωματικό εργαστήριο σκηνικής παρουσίας και ερμηνείας τραγουδιού υπό τη διδασκαλία της σκηνοθέτιδος- θεατρολόγου Μαρίνας Μέργου. Το εργαστήριο θα διεξαχθεί σε τρεις (3) τετράωρες συναντήσεις από Παρασκευή έως και Κυριακή 10-12 Ιουνίου 2011.

Περισσότερα...