Ξινιτεμένου μου πουλί διουγμένου μου γιράκι,
η ξινιτια σι χαίριτι κι ‘γώ πίνου φαρμάκι.
Χαλκιδική, Μακεδονία

1.    Πλαίσιο εφαρμογής της σύμβασης

Η σύμβαση αυτή καθορίζει τους όρους της χρήσης για την ιστοσελίδα του Ερευνητικού Κέντρου Ελληνικού Τραγουδήματος (στο εξής αποκαλούμενη «ΕΡ.Κ.Ε.Τ.), του οποίου η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι www.erket.org (εφεξής αποκαλούμενη «ιστοσελίδα»). Αυτή η ιστοσελίδα διαχειρίζεται και λειτουργεί από ΕΡ.Κ.Ε.Τ.. Παρακαλούμε να διαβάσετε τους παρακάτω όρους χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστοχώρο. Από την στιγμή που κάνετε χρήση της ιστοσελίδας, θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί τους όρους χρήσης.

2.    Σύνδεσμοι

 Η ιστοσελίδα είναι ελεύθερη για τους χρήστες για μη εμπορικούς σκοπούς. Ωστόσο, οι ακόλουθοι κανόνες πρέπει να τηρηθούν:

i)  Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας βρίσκονται συνεχώς υπό ανανέωση. Ως χρήστες όμως κατά την περιήγησή σας θα πρέπει να βεβαιώνεστε ότι έχετε συνδεθεί στην αρχική ιστοσελίδα (http://www.erket.org) ή με εσωτερικές σελίδες και όχι με σελίδες εξωτερικών συνδέσμων.

ii)  Η ετικέτα της ιστοσελίδας είναι: Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Τραγουδήματος [ΕΡ.Κ.Ε.Τ.] / Research Centre for Greek Singing [ER.K.E.T.].

      3.    Δικαιώματα

       Όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα που συνδέονται με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανήκουν στο ΕΡ.Κ.Ε.Τ., ή έχουν παραχωρηθεί σε αυτό. Η χωρίς άδεια αναπαραγωγή, αντιγραφή, αλλοίωση, διανομή και χρήση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου απαγορεύονται αυστηρά. 

      4.    Προσωπικά Δεδομένα

      Το ΕΡ.Κ.Ε.Τ. χειρίζεται με ιδιαίτερη προσοχή όλες τις ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, κωδικούς πρόσβασης και άλλες προσωπικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν από καταχωρίσεις σε αυτή την ιστοσελίδα. Το ΕΡ.Κ.Ε.Τ. δεν αναλαμβάνει όμως την ευθύνη για οποιαδήποτε παράνομη χρήση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης από τρίτους των προσωπικών πληροφοριών και την κλοπή ταυτότητας, εκτός από την περίπτωση ενός προβλήματος διαχείρισης δεδομένων. Παράπτωμα αποτελεί η είσοδος ψευδών πληροφοριών όσον αφορά τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της χρήσης σας.

      5.    Αποποίηση

       Η μεταβολή του περιεχομένου ή / και της διεύθυνσης του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και τη διακοπή ή την αναστολή της λειτουργίας του, μπορεί να συμβεί χωρίς προειδοποίηση. Θα φέρουμε καμία ευθύνη για οιαδήποτε ζημία που προκύπτει λόγω: α) της πρόσβασης και / ή της χρήσης της ιστοσελίδας, β) της αλλαγής του περιεχομένου και / ή της διεύθυνσης της ιστοσελίδας και γ) της διακοπής ή της αναστολής στη λειτουργία της.
      Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσμων, ανεξάρτητα από το αν συνδέονται με την ιστοσελίδα, και δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες που προκύπτουν λόγω της χρήσης των εν λόγω στην ιστοσελίδα.

      6.    Νομικό Πλαίσιο

      Η ερμηνεία και η προσαρμογή του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και οι όροι χρήσης του θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους του ελληνικού κράτους.

              

      Προγράμματα Περιήγησης  & Πρόσθετα

      Προσπαθώντας να κάνουμε την ιστοσελίδα του ΕΡ.Κ.Ε.Τ., όσο το δυνατόν πιο λειτουργική, σας προτείνουμε:

      Προγράμματα Περιήγησης

      Mozila Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Opera, Netscape 

      Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης

      Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει σελίδες που χρησιμοποιούν JavaScript. Aν το πρόγραμμα περιήγησής σας έχει ρύθμιση που απενεργοποιεί το JavaScript, ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά κάποιες ιστοσελίδες ή κάποια αντικείμενα να μην εμφανίζονται σωστά. 

      Τύποι Αρχείων

      Στην ιστοσελίδα περιέχονται αρχεία τύπου *.doc, *.docx και *.pdf. Για την προβολή ή την εκτύπωσή τους, θα χρειαστείτε προγράμματα όπως το Microsoft Word και το Adobe Acrobat Reader αντίστοιχα ή άλλα συναφή. Προτείνεται λογισμικό ανοιχτού κώδικα Openoffice.org και Xpdf αντίστοιχα.