Τα καναρίνια της Βλαχιάς και τα πουλιά της Δύσης,
στέκουν και περιμένου σε νύφη μου να κινήσεις.
Ρόδος, Δωδεκάνησα

Research Centre for Greek Singing [ER.K.E.T.] - Research Programs

Research Centre for Greek Singing [ER.K.E.T.] organized by pernament or external associates research programs about "Greek Singing"..

Research Institutes and Researchers interested in collaboration with the ERKET could send their proposals to ERKET's e.mail: info.


X

Right Click

No right click