Κάντα σ’ βίνα Πριμουβιάρα σ’ αβτζάμου κούκλου πούν’ σιάρα
σ΄ νόι του μούντι σ’ να τέμου πρε σούμου φάτζι σ’ καντάμου
Βλάχοι, Μηλιά, Μέτσοβο

"Folk Songs from Vytina, Arcadia"

Sotirios J. Chianis

Saturday 9 August 2014 - 8:30 p.m.

The Tryphon P. Thalassinos Foundation - Vytina, Arcadia

organized by: The Tryphon P. Thalassinos Social & Cultural Foundation

2014.08.09-Vytina-small

 

Book Presentation

Sotirios J. Chianis: "Folk Songs from Vytina, Arcadia"

scholarly supervision & editing: Vassiliki Chryssanthopoulou

published by: Hellenic Folklore Research Centre

presentetion's music director: Paraskevi G. Kanellatou

 

Music Participation: The Vocal Ensemble of Research Centre for Greek Singing

ER.K.E.T.'s Vocal Ensemble: Paraskevi Kanellatou, Clio Karaitidou, Christine Vassalou, Vassiliki Xanthaki.

X

Right Click

No right click