Τι εν γκλυτσέα τούση νύφτα τ’ εν ώρια ίβω ε πλώνω πεντσέοτα σε σένα,
εις τη φενέστρα α την αγάπη μου της καρδιάς μου σου νύφτω τη πένα.
Σαλέντο, Καλαβρία, Κάτω Ιταλία

 ΕΡ.Κ.Ε.Τ. - e-Πρακτικά

Ηλεκτρονικά Πρακτικά Σεμιναρίων - Συνεδρίων - Φεστιβάλ

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού τρόπου επικοινωνίας και έκφρασης μας ώθησε στη δημιουργία ηλεκτρονικών πρακτικών των συνεδρίων, σεμιναρίων και φεστιβάλ που διοργανώνονται από το ΕΡ.Κ.Ε.Τ.. Στόχος μας είναι η  καταγραφή και η ελεύθερη πρόσβαση όσων παρουσιάζονται στις εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές και καλλιτεχνικές μας δραστηριότητες σε ένα όσο γίνεται ευρύτερο πλαίσιο ενδιαφερομένων.

Τα ηλεκτρονικά πρακτικά παρουσιάζονται ως: α) "flipping-book", β) "pdf-portofolio" με δυνατότητα αποθήκευσης και γ) "e-book" με δυνατότητα ανάγνωσης από ηλεκτρονικούς αναγνώστες (e-readers).

 


 

ΕΡ.Κ.Ε.Τ. e- ΠΡΑΚΤΙΚΑ / ΕΤΟΣ 2011

 

2011.03, “1ο Φεστιβάλ Φωνητικών Συνόλων Παραδοσιακής & Λαϊκής Μουσικής - 2010.12.11”, Βιβή Γ. Κανελλάτου (επιμέλεια), Χολαργός: ΕΡ.Κ.Ε.Τ. e-Πρακτικά, No.:1.

flipping-book

Τα «Ηλεκτρονικά Πρακτικά» του 1ου Φεστιβάλ Φωνητικών Συνόλων Παραδοσιακής & Λαϊκής Μουσικής έχουν ως στόχο να μεταφέρουν γνώσεις, ακούσματα και εμπειρίες που βιώσαμε όσοι συμμετείχαμε με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στο δρώμενο. Παρουσιάζονται εκτενώς ανά ενότητα τα σχήματα / φωνητικά σύνολα που έλαβαν μέρος, το πρόγραμμα που παρουσίασαν και πληροφορίες σχετικές με αυτό. Γίνεται αναφορά σε όλους όσους βοήθησαν στην ομαλή διεξαγωγή του Φεστιβάλ, συντελεστές διοικητικοί, καλλιτεχνικοί και τεχνικοί. Και από αυτό το βήμα, ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, που μας βοήθησαν όπως πάντα να επιτύχουμε στον επιστημονικό-καλλιτεχνικό στόχο μας. Τέλος, ως παράρτημα, παραθέτουμε τις σκέψεις και τον απολογισμό ανθρώπων που συμμετείχαν στο Φεστιβάλ.

Τα e-Πρακτικά σε μορφή pdf-portofolio  pdf_button

Tα e-Πρακτικά σε μορφή epub για e-readers  epub-logo 

 


 

X

Right Click

No right click