Σίλιες σιλιά(δ)ες όργανα κι α’ μπαίζουνε μπροστά μου,
τα μμάτζια μου α’ δδε σσε δυο (δ)ε χαίρετ’ η καρτζιά μου.
Νικόλας Καφετζής (Κουβάρης), Κάλυμνος, Δωδεκάνησα

ΕΡ.Κ.Ε.Τ. - Εκδόσεις

Στους παρακάτω συνδέσμους παρουσιάζονται τα μουσικολογικά άρθρα και οι μελέτες του ηλεκτρονικού περιοδικού του Ερευνητικού Κέντρου Ελληνικού Τραγουδήματος [ΕΡ.Κ.Ε.Τ.] "ΕRΚΕΤ e-Journal", σε ψηφιακή μορφή τα πρακτικά "e-Πρακτικά" συνεδρίων, σεμιναρίων και φεστιβάλ που διοργανώνει το Κέντρο και τέλος των μουσικών του δισκογραφικών και κινηματογραφικών παραγωγών.