Γίνου πουλί μου θάλασσα τσαι ‘γώ το ακρογιάλι,
τα τσύμματα να χτυπούν στην εδιτσή μου αγκάλη.
Σκύρος, Σποράδες

Ελληνόφωνες & Φαρσαριώτικες Λαϊκές Πολυφωνίες
[Δερόπολη, Πωγώνι, Χειμάρρα, Πρεμετή]

Αστική Διδασκαλία ως "Καλή Πρακτική"

2017.03.21 Polyphoniko Kerantzides
φωτογραφικό τεκμήριο από το Αρχείο του ΕΡ.Κ.Ε.Τ.

Οι ελληνόφωνες πολυφωνίες των επαρχιών Δροπόλεως, Πωγωνίου και των χωριών της Χειμάρρας, καθώς και η πολυφωνία των Φαρσαριωτών Βλάχων (Αρβανιτόβλαχοι), προβάλλονται στον αστικό χώρο πολιτιστικά από τα μέσα της δεκαετίας του '90. Το Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Τραγουδήματος ασχολείται ερευνητικά και εκπαιδευτικά από τις αρχές του 2010 με τα εν λόγω πολυφωνικά είδη τραγουδήματος, με υπεύθυνη προγράμματος την εθνομουσικολόγο Παρασκευή Γ. Κανελλάτου.

Τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΡ.Κ.Ε.Τ. που αφορύν τις ελληνόφωνες πολυφωνίες των επαρχιών Δροπόλεως, Πωγωνίου, των χωριών της Χειμάρρας, καθώς και την πολυφωνία των Φαρσαριωτών Βλάχων έχουν σκοπό: την έρευνά, την μελέτη, την διάδοση και την προβολή τους σε ομάδες ατόμων που ζουν στον αστικό χώρο, που δεν έχουν καταγωγή και πολιτισμική σχέση με τις περιοχές που αναπτύσσονται τα συγκεκριμένα είδη και τέλος που αναζητούν κι άλλες χρηστικές μορφές κοινοτικής επικοινωνίας και έκφρασης, πέραν των όσων έχουν αναπτυχθεί στον αστικό ιστό.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΡ.Κ.Ε.Τ. με τον μουσικοπαιδαγωγικό σχεδιασμό τους και με την επιστημονική δεοντολογία τους ως προς την διδακτική προσέγγιση αλλά και την πολιτιστική τέλεση των συγκεκριμένων πολιτισμικών εκφάνσεων, μπορούν να λειτουργήσουν ως "Καλή Πρακτική" σύμφωνα με τις αρχές που ορίζει η Unesco για την διαφύλαξη, την προβολή, τη διάδοση, τη μελέτη και την εκμάθηση στοιχείων-αγαθών που ανήκουν στην Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά.


Εθνογραφικό Ντοκιμαντέρ: "Αστικός Χώρος & Φωνές"

οι Λαϊκές Πολυφωνίες Πωγωνίου & Δροπόλεως και η Αστική τους Διδασκαλία

σκηνοθεσία: Μιχάλης Δημητρίου

παραγωγή: Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Τραγουδήματος © 2018

Urban Space and Voices

σύντομα θα ανεβεί το trailer του ντοκιμαντέρ

 

X

Right Click

No right click